Het ROC van Amsterdam & Flevoland maakt gebruik van zzp’ers. Flinter verzorgt voor deze krachten het contractmanagement.

Waarom zzp’ers?

‘Zzp’ers bezitten vaak een specifieke expertise. Vooral binnen specifieke docenten groepen is er behoefte aan vakkennis. Denk bijvoorbeeld aan de opleiding Interieur en Design of Muziek. 
Het eigen netwerk van het ROC van Amsterdam & Flevoland is ontzettend waardevol voor de continuïteit van deze opleidingen, maar een flexibele schil van zzp is hard nodig.
Flinter verzorgt het contractmanagement.

Waarom contractmanagement?

‘Ons vak wordt door de veranderende wet- en regelgeving steeds complexer. Flinter is op de hoogte van actuele informatie en wetgeving. Wij borgen voor het ROC deze kennis en zorgen voor de administratie zodat het ROC volledige focus kan houden op een excellente bedrijfsvoering.
Flinter zorgt ervoor dat de overeenkomsten met de zzp’ers worden aangegaan en aan de vereisten voldoen. Kortom: op verschillende vlakken worden we ontzorgd.’

Waarom Flinter?

‘Flinter kwam naar voren uit de aanbesteding. Prijs en kwaliteit waren hierbij doorslaggevend. De lijntjes zijn kort en in de communicatie zijn we open en eerlijk. Zij brengen expertise op dit onderdeel.’