Dankzij het Nationaal Programma Onderwijs staan veel onderwijsinstellingen te popelen om het extra geld dat is toegezegd uit te geven. Maar wil je ook op lange termijn nog profiteren van het steunprogramma, dan is het verstandig om niet alleen te investeren in middelen, maar ook in goede en bevoegde mensen. Waarom? En hoe? Dat vertellen we je hieronder.

Veel onderwijsinstellingen kiezen ervoor om het budget te gebruiken voor het aanschaffen van nieuwe (digitale) leermiddelen zoals laptops of tablets. Dit is een keuze die duidelijk in het belang is van de leerling en waar in principe weinig op aan te merken is. Maar het is wel een keuze voor de korte termijn, want leermiddelen zijn snel verouderd of afgeschreven. Dan is de investering ‘weg’.

 

Terug naar normaal

Straks moeten we terug naar ‘normaal’. Wat blijft er dan over van de investeringen? Kies je voor investeren in mensen, dan zijn er volop mogelijkheden om voor duurzame oplossingen te gaan. Het is namelijk beter om te kiezen voor duurzame inzetbaarheid, zodat je ook op de lange termijn de vruchten blijft plukken.

In plaats van alleen ‘het wegwerken van achterstanden’ is het ook mogelijk om het geld te gebruiken om voorop te gaan lopen. Dat klinkt goed, toch?

 

Ga eerst met elkaar om tafel

In het bedrijfsleven kijkt men goed naar de collega of concurrent. Het wiel opnieuw uitvinden kost immers onnodig veel tijd en geld. In het onderwijs vindt ook kennisdeling plaats, maar dit kan volgens Flinter nog beter en méér.

Zo maakt iedere school nu een eigen plan om het budget van het Nationaal Programma Onderwijs te besteden. Het is echter verstandig om naar elkaar te kijken en van elkaar te leren. Door gedeelde kennis stijgt de waarde van het geld dat voor iedere instelling beschikbaar is. Ons advies is dus in eerste instantie om met elkaar om tafel te gaan.

 

Werkgelegenheid

Behalve de extra vraag naar leermiddelen, neemt momenteel ook de vraag naar nieuwe krachten toe. Dat is een positief signaal. De instroom van vaste of flexkrachten neemt behoorlijk wat druk weg bij het ‘vaste’ onderwijspersoneel. Tegelijkertijd wordt er nieuwe werkgelegenheid gecreëerd. Bovendien kun je met het kiezen van een flexpopulatie een bepaalde cultuur uitstralen als school of stichting.

 

Investeer ook in ‘zittend’ personeel

Het nieuwe, hybride onderwijs vraagt veel van leerkrachten. In een korte tijd moeten ze zich nieuwe vaardigheden eigen maken. Investeer daarom ook in eigen personeel en het behoud van leraren. Zo zorg je dat je eigen personeel duurzaam inzetbaar is en blijft.

Breng ‘zittend personeel’ eens samen met zzp’ers in het onderwijs. Deze ondernemers zijn over het algemeen veel bezig met actuele ontwikkelingen en kunnen veel kennis delen. Of bied vast personeel scholing aan; je hebt immers andere competenties nodig wanneer je een hybride docent bent dan wanneer je alleen maar voor de klas staat.

Niemand is nog geschoold in het geven van thuisonderwijs, maar dat wil niet zeggen dat hier niet veel kansen liggen. Je kunt Microsoft Teams installeren en een goede laptop aanschaffen, maar hoe voer je een goed gesprek of afstand?

Door te investeren in personeel kies je voor docenten van de toekomst. Vaste krachten die zich kunnen professionaliseren en doorontwikkelen kunnen zich nieuwe competenties eigen maken en zijn zo toekomstbestendiger.

 

Strategisch personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid

Ook als straks dit potje van het Nationaal Programma Onderwijs op is, is het belangrijk om te blijven investeren in een structureel instroombeleid. De schaarste in het onderwijs is namelijk niet veranderd door de coronapandemie. Dat er nog steeds een groot schoolleiders- en lerarentekort is, is geen nieuws.

Investeren in (nieuwe) mensen is ook bijdragen aan een oplossing voor dit probleem en heeft dus prioriteit. En daarbij: als gemotiveerde mensen het werk als zinvol ervaren, dan is dit bevorderlijk voor de organisatiecultuur én de kwaliteit van het onderwijs.

Door de coronacrisis is ook de kansenongelijkheid toegenomen. Het succes van het Nationaal Onderwijs Programma staat of valt bij bekwame en bevoegde leraren. Ook daarom moeten goede krachten worden behouden en instroom worden bevorderd. Door goede arbeidsvoorwaarden aan te bieden, wordt het vak aantrekkelijker voor nieuwe leraren. Denk bijvoorbeeld aan een bonus om in een grote stad te werken, een volledige reiskostenvergoeding of belastingvoordelen. Met dergelijke nieuwe impulsen doe je een poging om het tekort structureel aan te pakken en weer voorop te gaan lopen.

 

HR en onderwijs

Je ziet het: het is belangrijk om je personeelsbeleid strategisch aan te pakken. Hoe ga je duurzaam om met (zij)instromers, persoonlijke ontwikkeling, arbeidsvoorwaarden enzovoorts? Flinter geeft advies over strategie als het gaat om instroom op basis van vast en flex en hoe je dit als organisatie kunt bestendigen voor de toekomst.

Grote onderwijsinstellingen hebben meestal een eigen hr-afdeling. Kleine besturen of scholen moeten het vaak doen zonder hr-afdeling en het personeel wordt hier dan ook vaak minder begeleid in hun doorontwikkeling. Flinter kan ook hierin ondersteuning bieden.

 

Ben je geïnspireerd geraakt en wil je meer weten? Wij nemen je op 3 juni van 14:00 -15:00 uur graag mee in een paneldiscussie met enorm ervaren en bevlogen panelleden:

    • Paul Veld (Regio Zwolle voorzitter sectortafel, verbinder tussen Onderwijs, Ondernemers en Overheid)
    • Roos Bakx (Schooldirecteur RKC Maria in Campisschool)
    • Francien Al (Hoofd P&O MBO Zuid, ROC van Amsterdam)

We zullen ingaan op de plannen die al gemaakt zijn, de beste en slechtste ervaringen delen met elkaar en uiteraard kritische vragen stellen. Dat belooft een interessante sessie, die je niet wilt missen!

Meld je nu aan door je hier te registreren. Je kunt het webinar gratis volgen vanaf je computer, tablet of telefoon.